theme_low_nl.jpg
navigation_hor.gif
wp433bb93d.png

wpb0070428.png

wp70b65a1c.png

wpcd57c3be.png

wpb1655a51.png

wp64990778.png

wpd61a112e.png

View this site in English

wp2e1cdf6b.gif
wpd5013b37.gif
wpe515f21e.gif

introductie www.extralicht.nl

extralicht/ introductie

van zon naar vuur

terug naar de zon

van zon naar vuur...
Naar algemeen wordt aangenomen, is de ontwikkeling van de mensheid begonnen in gebieden met een voor mensen aangenaam klimaat en in de nabijheid van voldoende water. Een verdere verspreiding van menselijk leven naar meer onherbergzame gebieden kon echter alleen plaatsvinden dankzij hulpmiddelen waarmee minder ideale leefomstandig-

omstandigheden te overleven. Natuurlijke zonnestraling bleef daarbij echter steeds een welkome bron van gezondheid, comfort en welbevinden.

kunstmatig op te wekken. Over een aantal van dergelijke toepassingen gaat deze site. Lampen, infrarood- en ultraviolet stralers, alles met het doel de werking van natuurlijk zonlicht na te bootsen om daarmee lichamelijke of geestelijke klachten te verminderen of te voorkomen. Of gewoon om het menselijk welbevinden te verhogen. Naast een beknopte toelichting op de natuurkundige

achtergrond van zonnestraling besteedt deze site aandacht aan de in de loop der jaren ontwikkelde zonvervangers en de al dan niet vermeende positieve invloed daarvan op onze gezondheid. In de zonnegalerij tenslotte, is een verzameling afbeeldingen van zonvervangers voor zelfmedicatie bijeengebracht.

wpd9f52a5e.gif

© copyright 2005-2010 - extralicht.nl
v3.14

heden werden gecompenseerd. Met hulp van kleding en vuur wist de mensheid uiteindelijk in zelfs de meest barre klimatologische

ontstonden in het midden van de 19e eeuw mogelijkheden om behalve licht ook andere weldadige bestanddelen van zonnestraling

en48x32.gif

...en weer terug naar de zon
Door de komst van elektrisch licht en verbeterde inzichten over de aard en samenstelling van zonnestraling

vuur.jpg
Philips_Biosol-11910.jpg
zonsopkomst_t.jpg