theme_low_nl.jpg
navigation_hor.gif
wp31450e6c.png

wp433bb93d.png

wpb0070428.png

wp70b65a1c.png

wpcd57c3be.png

wpb1655a51.png

wp64990778.png

wpd61a112e.png

View this site in English

wp2e1cdf6b.gif
wpd5013b37.gif
wpe515f21e.gif

natuurkundige eenheden

extralicht/zonnestraling/ natuurkundige eenheden

frequentie, amplitude en golflengte

energie en intensiteit

frequentie, amplitude en golflengte
De grootheden frequentie en amplitude zijn het beste toe te lichten aan de hand van geluid. Geluid ontstaat door trilling van de lucht waarbij de trilling een golfvormige verandering van de luchtdruk is. Het aantal trillingen per seconde is de frequentie, uitgedrukt in Hertz (Hz). Trillingen zijn voor ons hoorbaar van ruwweg 20 tot 20.000 trillingen per

seconde, een frequentie dus van 20Hz tot 20 kHz (1 kilo Hertz = 1000 Hz). Een trilling (golf) heeft een minimum en een maximum waarde, een top en een dal. Het verschil daartussen, zeg maar de grootte van de uitslag, heet de amplitude. Hoe groter de amplitude, hoe sterker het geluid. De golflengte van een trilling is de afstand die de golf heeft afgelegd als één volledige cyclus doorlopen is, de afstand tussen twee toppen bijvoorbeeld. Deze afstand is afhankelijk van de snelheid waarmee de golf zich door een medium voortplant. De voortplantingssnelheid van geluid door lucht is ongeveer 330 meter per seconde. Een trilling van één Hertz in lucht heeft dus een golflengte van 330 meter en een trilling van 1000 Hz heeft een golflengte van 33 cm (330 m/s : 1000 Hz). In water is de voortplantingssnelheid van geluid ongeveer 1480 m/s. Geluid plant zich in water sneller voort dan in lucht en dezelfde geluidsgolf met een frequentie van 1000 Hz heeft in water dan ook een golflengte van 148 cm.

wpd9f52a5e.gif

energie en intensiteit
In 1672 openbaarde Isaac Newton zijn emissie-theorie waarin hij stelde dat licht zou bestaan uit kleine deeltjes. De undulatietheorie, waar Christiaan Huygens in 1678 mee in de

kilometer per seconde. De daarbij behorende golflengte is dan 500 nm. In oudere literatuur wordt de golflengte van licht en andere straling nog uitgedrukt in Ångström (Å), waarbij één Ångström

© copyright 2005-2010 - extralicht.nl
v3.14

openbaarheid trad en waarin licht werd verondersteld zich als een golf te gedragen, stond hier haaks op. Uiteindelijk bleken beide een deel van de waarheid ontdekt te hebben. In tegenstelling tot geluid, dat zich als een zuiver golf voortbeweegt, gedraagt licht zich niet alleen als een golf maar ook als straling. De frequentie van licht ligt in de orde van 600.000 Gigahertz. De voortplantingssnelheid van licht door vacuüm bedraagt ongeveer 300.000

gelijk is aan ééntiende nanometer. 500 nm komt dus overeen met 5000 Å. Licht kan deels echter ook worden beschouwd als een stroom bewegende energiepakketjes, fotonen genaamd. Fotonen hebben een hoeveelheid energie die gemeten wordt in elektronvolt (eV) waarbij één eV de energie is die een elektron wint als het een potentiaalverschil van één Volt

doorloopt. Stralingsenergie neemt toe met de intensiteit (het aantal fotonen per seconde) ervan en dit is dan ook de reden dat gamma- en röntgenstralingen (zie elektromagnetisch spectrum) eerder schadelijk zijn voor onze gezondheid dan bijvoorbeeld radiogolven.

en48x32.gif
wp395f5aa3.png
wpbf747ca8.png
golflengte.jpg
Huyghens.jpg
zonnespectrum.gif